Pub Kviz Liga sa Denis Bižacom u kavani Ovčice

7. Sezona – Ljeto 2019  – svaki četvrtak od 20:30h

Ovo je mini sezona od 8. kola počevši od 18.04.2018


Kviz No 5 –  16.05.2019


Kviz No 4 –  09.05.2019


Kviz No 3 –  02.05.2019


Kviz No 2 –  25.04.2019


Kviz No 1 –  18.04.2019